शैक्षिक सूचना केन्द्र

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा स्वयंसेवकको लागि आवेदन आव्हान

भदौ १८, काठमाडाै‍ । कोभिड-१९ रोगको कारणले सृजित हालको स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थामा उक्त रोगको उपचारको लागि अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनमा रहेका विरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन … Read More