शैक्षिक सूचना केन्द्र

शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्या‌कन फारामको नमुना हेर्नुहोस्

साउन २३, काठमाडौ । शिक्षक सेवा आयोगले सबै तहका स्थायी शिक्षकहरुका लागि शैक्षिक सत्र २०७७ मा पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याकन फारामको नमुना प्रकाशित गरेको छ । नमुना हेर्नुहोस् : यो … Read More